مشاوره حقوقی و قراردادی

موضوع املاک دارای ابعاد مهم حقوقی و قانونی می باشد. مسائل حقوقی شامل قواعدی است که بر روابط افراد با یکدیگر حاکم می باشد و به عبارت دیگر مسائل حقوقی، قواعد حاکم بر روابط خصوصی افراد است و به قواعد مربوط به دولت و با مردم توجهی ندارد. مثلاً خرید، فروش، مشارکت در ساخت، اجاره، مدیریت پیمان، ارث، وقف و غیره همگی دارای ظرایف بسیار حقوقی و قانونی هستند که عدم اطلاع از آن می تواند ضررهای جبران ناپذیری به همراه داشته باشد و از طرف دیگر، آگاهی از مسائل حقوقی و قانونی و عمل بموقع و صحیح به مفاد آن می تواند باعث کسب منافع و امتیازات فراوانی در کلیه امور ملکی گردد. همکاران ما در دفتر املاک نگین با اتکاء به سوابق گذشته خود و نیز بهره گیری از تجربیات و تخصص كارشناسان همكار خود ، آماده ارائه خدمات تخصصی و صادقانه در موضوع مشاوره حقوقی املاک و قرادادی املاک می باشند.

© 2017 NEGIN REAL ESTATE. All rights reserved