قیمت گذاری املاک

شفافیت، شفافیت و بازهم شفافیت... يكي از بزرگترين مشكلات امروز بازار مسكن نبود روشي قطعي و مرجع براي تعيين قيمت مسكن است. با توجه به اينكه از نظر حقوقي هر فرد قادر است ملک خود را به هر قيمت دلخواه تعیین نماید ولي در زمان مواجهه با متغيرهاي بازار و محدوديتهاي تحميل شده از سوي بازار و خريدار و غيره در حقيقت مجبور به حركت روي خطی از قیمت است كه كاملاً قابل تحليل است. بسياري از اين محدوديتها مربوط به عوامل كيفي است ولي تأثير آنها در قيمت كاملاً مشهود است. مثل عمر بناها يا نما و ساير متريال بكار رفته در دو ملک که در قيمت دو ملك موجود در يك محلۀ يكسان كاملاً موثر است و يامثلاً منطقۀ استقرار براي دوملك با متريال يكسان كاملاً در قيمت آن موثر مي‌باشد. يكي ديگر از مشكلاتِ موجود، نبود يك قيمت پايه‌اي و مرجع واقعي براي يك واحد پايه‌اي ساختمان (مثلاً يك مترمربع آپارتمان) مي‌باشد. يعني مثلاً در اين لحظه، حتي با وجود مشخص بودن قيمت قطعي معاملاتي تك تك آپارتمانهاي شهر تهران چنين چيزي في‌الواقع موجود نيست. اين نقصان باعث عدم توانايي در ايجاد يك سيستم تحلیلی يكپارچه براي پايش واقعي قيمت املاك شده است. البته روشها و راهكارهاي آماری در بانك مركزي، مركز آمار، شهرداری، اتحادیه املاک و غیره موجود مي‌باشند كه به دلايلي مثل کل‌نگری و سطح بالای تحلیلها و برخي تعديلات دیگر، قابليت كاربردی و ملموس براي اهالي و عناصر فعال در کف بازار مسكن یعنی خریدار و فروشنده عادی و مشاورین املاک را ندارند. برخي روشها هم در ساير كشورها اجرا شده است كه راه زيادي تا رسيدن به بازار مسكن تهران و ايران دارند. حال باید پرسید که راهكار چیست؟؟؟ گروه املاک نگین، با اتکال به خداوند متعال که علم لایزال و مطلق است و همچنین همکاران تحصیلکرده رشته های مهندسی سیستمها و مهندسی صنایع که دارای تجارب حرفه ای مرتبط با حوزه املاک می باشند اقدام به طراحی سیستم هوشمندی نموده است که توانایی تخمین قیمت تک تک خانه های شهر تهران براساس اطلاعات مربوط به محل و مشخصات ساختمانی را دارد. این طرح خلاقانه که نشأت گرفته از پروژه دانشگاهی یکی از همکاران ما می باشد، يك سيستم هوشمند و پويا را معرفی می نماید كه با دريافت مداوم اطلاعات واقعي از كف بازار مسكن و طي مراحل استنتاجی مي‌تواند با اجراي محاسبات و تحليلهاي مداوم، ضمن محاسبه قيمت يك ملك خاص، علاوه بر آن تحليلها، چارتها و روندهاي رشد املاك را براساس تكنيكهاي ابتکاری ارائه دهد. دليل استفاده از اين راهكار، غيرقطعي بودن اكثر پارامترهاي قيمت مسكن است كه آنرا تبديل به يك صورت مسئله خاص اقتصادی مي‌نمايد.

© 2017 NEGIN REAL ESTATE. All rights reserved